Waarom deze data-challenge?
De data-challenge Versterk de Petitie gaat over de democratie, over de mogelijkheid om als inwoners je wensen en zorgen op de politieke agenda te krijgen. De petitie is een instrument waarmee dat kan. En door de mogelijkheden van het internet maken steeds meer mensen daar ook gebruik van. Desondanks ontvangt minder dan 10% van de petitionarissen een antwoord van de ontvangende partij. Zij lijken daarmee niet voldoende in staat om de kracht van het gemobiliseerde netwerk te benutten.

Centrale vraag
Versterk de Petitie richt zich op de vraag: hoe kan de beleidsinvloed van petitionarissen worden versterkt door de kracht (netwerk, kennis, en vaardigheden) van het gemobiliseerde netwerk beter te benutten.

Opzet
Versterk de Petitie is een data-challenge waarvoor we 40-50 programmeurs, data-journalisten, wetenschappers en ambtenaren bijeenbrengen om op basis van een aantal rijke datasets nieuwe inzichten te krijgen in hoe de beleidsinvloed van petitionarissen kan worden versterkt. Op die manier helpen we petitionarissen, vergroten we de waardering voor het instrument petities, en dragen we bij aan een meer directe en inclusieve democratie.

R&D Grant
De prijswinnende analyse, visualisatie of toepassing wordt beloont met een Research & Development grant ter waarde van € 2.500. De winnaar kan het geld naar eigen inzicht besteden zolang het maar aansluit bij de ‘geest’ van de data-challenge. Voor de R&D Grant zijn algemene voorwaarden opgesteld. De prijs wordt ter beschikking gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Initiatiefnemers
‘Versterk de Petitie’ is een initiatief van Dr. ir. Tijs van den Broek (Vrije Universiteit) en Arnout Ponsioen (DUiDT), en mogelijk gemaakt met financiële steun vanuit de Stichting Democratie en Media. Beiden zijn gespecialiseerd in het maatschappelijk gebruik van internettechnologie en de impact daarvan op de relatie tussen overheid en samenleving. Daarbij hebben we vooral aandacht voor de organisatiekracht van inwoners zelf en de capaciteit om daar als overheid bij aan te sluiten in het bijzonder. In al hun projecten gaat steeds meer aandacht uit naar de inzet van beleidsrelevante data-analyses en visualisaties.