Datablogs

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >

Online interacties als spiegel van het publieke debat (dataset)

[Datablog]

Het publieke debat vindt in toenemende mate plaats op online nieuwssites, blogs, fora en sociale media platforms. Bezoekers plaatsen op talloze online plekken korte of lange reacties, met een positieve of negatieve toon, en vaak met een verwijzing naar een ander bericht, platform of persoon. Deze kakofonie van online interacties is een prachtige spiegel van   >

Een groot en decentraal online netwerk maakt petities kansrijker

[Datablog]

Door Olav Blom In mijn Master Thesis traject heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van online netwerk structuren op het slagen van een online petitie. Petitie zijn ‘geslaagd’ wanneer het verzoek van de petitie in lijn is met de ontvangen reactie van de organisatie aan wie de petitie was gericht. In het onderzoek is   >

Gaat het om wie je kent, of om wie je bent?

[Datablog]

Een online petitie starten is simpel. Zorgen dat je een gewenste uitkomst krijgt met de online petitie is een stuk moeilijker. Om dit (gedeeltelijk) te achterhalen, deed Sarah Kamphuis onderzoek naar de invloed van sociaal kapitaal op het succes van online petities.

Online aandacht voor petities

[Datablog]

Veel petitionarissen maken gebruik van online media om aandacht te vragen voor hun petities. Hun petities krijgen aandacht op sociale media, nieuwssites, blogs en fora. Geïnteresseerden delen links en hashtags om de petities te verspreiden. Wij bekeken vooral welke petities en welke podia veel aandacht genereren.

Welke data hebben we?

[Datablog]

Om een antwoord te vinden op de centrale vraag van de data-challenge Versterk de Petitie hebben we een aantal onderscheidende rijke datasets nodig. En die gaan we ook bieden. Datasets die, al dan niet gecombineerd, zullen functioneren als grondstof voor vernieuwende en inzichtgevende analyses en visualisaties. Vooraf formuleren we een aantal probleemstellingen waar de deelnemers   >