Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat van informatie eenvoudig te hergebruiken. We zijn benieuwd welke inzichten jullie uit deze data kunnen halen.

Achtergrond

In 2015 is Open State Foundation gestart met het project Open Raadsinformatie. Het doel was om alle documenten van de gemeenteraad: besluiten, agenda’s, notities, amendementen en beleidsstukken eenvoudig en collectief toegankelijk te maken als open data. Er werd in eerste instantie gestart met 5 gemeenten. In samenwerking met de VNG is dit project uitgebreid als onderdeel van het Actieplan Open Overheid en de Digitale Agenda 2020. Inmiddels doen meer dan 100 gemeenten mee en is raadsinformatie toegankelijker geworden voor hergebruikers.┬á In 2018 zijn zelfs 5 provincies aangesloten.

De ontsloten data van deze gemeenten en provincies verschilt echter nog wel. Elke overheid heeft zijn eigen conventies en leverancier. Dit resulteert bijvoorbeeld in het wel of niet hebben van notulen, verschil in metadata en andere namen voor dezelfde documenten. VNG Realisatie werkt momenteel samen met leveranciers aan standaardisatie van de data, zodat hergebruik in de toekomst nog meer mogelijkheden gaat bieden.

Hergebruik van open raadsinformatie
VNG Realisatie heeft eind 2017 een app-challenge georganiseerd rondom Open Raadsinformatie. Dit heeft geleid tot 17 inzendingen. De winnaar was de de webtoepassing WaarOverheid.nl. Deze toepassing zet de raadsinformatie automatisch op de kaart met behulp van slimme algoritmes. Met behulp van WaarOverheid.nl kunnen geïnteresseerden op een toegankelijke wijze kijken wat er in hun wijk of buurt speelt doordat de raadsinformatie op basis van slimme algoritmen op de kaart worden geplaatst. WaarOverheid.nl is slechts een van de verscheidene toepassingen die gemaakt kunnen worden met de ontsloten raadsinformatie data.

De raadsstukken zijn tevens doorzoekbaar via zoek.openraadsinformatie.nl en zoek.openstateninformatie.nl. Deze zoekmachines geven een goede indruk van welke data beschikbaar is en welke mogelijkheden dit biedt voor het hergebruik.

 

Een afbeelding van de werking van WaarOverheid.nl

Aan de slag met de data?
Op 12 oktober kunnen jullie ook aan de slag met raads- en Stateninformatie door dit te koppelen aan vraagstukken die betrekking hebben tot de situaties van petitionarissen. In totaal zijn ongeveer een half miljoen documenten beschikbaar via de open source API. In deze RestJSON API is zowel data als metadata beschikbaar.

Alle data wordt opgehaald bij gemeenten en provincies en PDF en andersoortige documenten worden omgezet naar JSON. Hiermee is de data makkelijker te hergebruiken. De data is te gebruiken via een API waarvan de documentatie hier te vinden: http://docs.openraadsinformatie.nl/. De GItHub repository is ook beschikbaar. En mochten jullie vragen hebben over de data of de data, neem dan contact op met Breyten Ernsting, developer bij Open State. En bekijk ook een eerder datablog dat we geschreven hebben voor Accountability Hack.

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >

Online interacties als spiegel van het publieke debat (dataset)

[Datablog]

Het publieke debat vindt in toenemende mate plaats op online nieuwssites, blogs, fora en sociale media platforms. Bezoekers plaatsen op talloze online plekken korte of lange reacties, met een positieve of negatieve toon, en vaak met een verwijzing naar een ander bericht, platform of persoon. Deze kakofonie van online interacties is een prachtige spiegel van   >