Online interacties als spiegel van het publieke debat (dataset)

[Datablog]

Het publieke debat vindt in toenemende mate plaats op online nieuwssites, blogs, fora en sociale media platforms. Bezoekers plaatsen op talloze online plekken korte of lange reacties, met een positieve of negatieve toon, en vaak met een verwijzing naar een ander bericht, platform of persoon. Deze kakofonie van online interacties is een prachtige spiegel van het publieke debat in Nederland

Commerciële partijen als Coosto verzamelen al sinds ongeveer 10 jaar deze online interacties. Inmiddels indexeren ze meer dan 400.000 online plekken (bijvoorbeeld nieuwssites, blogs, fora en sociale media) en bieden uiteenlopende mogelijkheden om deze interacties te doorzoeken. Er kan bijvoorbeeld gezocht worden op specifieke combinaties van woorden, in een bepaalde periode, op een bepaald online platform, van een specifieke auteur en/of met een bepaald sentiment. Op die manier kun je vrij specifieke zoekopdrachten opstellen die precies de deelverzameling aan interacties levert die je nodig hebt voor nadere analyse.

Een kort voorbeeld: in de 12 maanden voorafgaand aan 21 maart 2018 werden iets meer dan 275,000 interacties geplaatst waarin het woord ‘petitie’ voorkwam. In diezelfde periode vinden we iets meer dan 60,000  interacties met een link naar de website van petities.nl. Voor deze deelverzameling kun je vervolgens allerlei overzichten en ‘lijsten’ exporteren om je een beeld te vormen van wie, waar, waarover en op welke manier zich waarover uit. In een eerder blog hebben we de resultaten daarvan gepresenteerd.

Hoewel de analysemogelijkheden binnen Coosto beperkt maar zeer functioneel zijn, kunnen alle gegevens als tekstbestand worden geëxporteerd voor verdiepende of vergelijkende analyses met andere tools. Op die manier verwachten we nieuwe inzichten te krijgen in de manier waarop petitionarissen wel of geen toegang hebben tot dan wel gebruik maken van de kennis, vaardigheden en contacten  (samen: de ‘kracht’) van hun gemobiliseerde netwerk.

Voor de data-challenge dagen we deelnemers uit om creatief gebruik te maken van de analyse-mogelijkheden binnen Coosto. Nog explicieter dagen we ze uit om na te denken over relevante verdiepende (één petitie) of vergelijkende (meerdere petities) secundaire analyses met andere tools (Gephi, Neo4J, Amcat, QGIS, DMI-TCAT, Tableau, etc.), op basis van exports van Coosto. Tijdens de dag hebben we enkele accounts beschikbaar.

Concrete analyse-ideeën die we op voorhand suggereren:

 

  • analyse van interacties rondom specifieke petities, bijvoorbeeld op taalgebruik, argumentatie, sentiment en/of het netwerk van onderling verwijzende auteurs, sites en/of platforms
  • analyse van (kenmerken van) petitionarissen (zoals bijvoorbeeld beschikbaar binnen Coosto) in relatie tot de inhoud van hun interacties en/of de relaties die zij daarin actief leggen met andere actoren (personen en/of sites)
  • analyse van de relatie tussen de inhoud van petities en de daarbij betrokken actoren
  • cross-platform analyse van onderlinge verwijzingen tussen nieuwssites, blogs, fora en sociale media
  • analyse die een ontwikkeling van inhoud of netwerk in de tijd in kaart brengt
  • analyse die de geografisch spreiding van de online ‘reuring’ van petities weergeeft
  • analyse waarbij de gegevens van Coosto worden verrijkt/verbonden met gegevens die via andere databronnen beschikbaar zijn, niet in de laatste plaats de export van de database van petites.nl, open raadsinformatie, CBS, etc

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >