Online aandacht voor petities

[Datablog]

Veel petitionarissen maken gebruik van online media om aandacht te vragen voor hun petities. Hun petities krijgen aandacht op sociale media, nieuwssites, blogs en fora. Geïnteresseerden delen links en hashtags om de petities te verspreiden. Wij bekeken vooral welke petities en welke podia veel aandacht genereren.

We gebruikten Coosto om het Nederlandstalige deel van openbare interactieve podia te kunnen doorzoeken. We zochten naar online berichten waarvan we zeker wisten dat die gingen over een online petitie op petities.nl. In de periode 21 maart 2016 – 21 maart 2017 werden iets meer dan 60.000 berichten geplaatst waarin een link voorkwam naar een petitie op petities.nl. In bijna 14.000 berichten kwam (ook) de hashtag #petitie voor en in ruim 1.500 berichten de mention @petities. Samen met de berichten geplaatst door de Twitter en Facebook accounts van Petities.nl zelf, verzamelden we uiteindelijk 62.258 passende berichten.

Op Twitter de meeste aandacht
Als we deze dataset uitsplitsen naar de diverse platforms waarop ze werden geplaatst, valt op dat 90% daarvan op Twitter verscheen, op de voet gevolgd door Facebook met ruim 6% en nieuwssites met 1,5%. Ook als we kijken naar het aantal views (waarbij rekening wordt gehouden met o.a. het aantal volgers/likes van betrokken actoren), staat Twitter nog steeds (veruit) bovenaan, maar wordt gevolgd door nieuwssites. Kantekening bij deze resultaten is wel dat Facebook een veel geslotener podium is en daardoor ook minder goed is te doorzoeken dan Twitter. Dat verklaart tenminste een deel van de grote verschillen.

Mix van grote en kleine onderwerpen
Als we kijken naar het woordgebruik en gebruik van hashtags in al die berichten, krijgen we meer zicht op de petities die relatief gezien veel aandacht genereren. We zien petities over complexe vraagstukken als de gaswinning in Groningen, tegen uitbreiding van luchthaven in Lelystad, en problematische schulden. Daarnaast zien we allerlei petities over heel concrete gebouwen of personen: sluiting van een school, uitzetting van een asielzoeker, straf voor mensen die hun hond in warme auto’s achterlaten, en tegen de benoeming van Fred Teeven als lid van de Raad van State.

Omvangrijk netwerk op Twitter
De berichten op Twitter werden geplaatst door iets meer dan 22.000 actoren. Dat omvangrijke netwerk beschikt bovendien over een groot aantal actieve actoren: 60 plaatsten elk meer dan 50 berichten en 28 actoren zelfs meer dan 100 berichten. Op de andere soorten bronnen zijn deze aantallen uiteraard vele malen kleiner.

Regionale nieuwssites vallen op
De berichten geplaatst op nieuwssites (landelijk, regionaal, lokaal) zijn afkomstig van ruim 300 auteurs. Wat vooral opvalt, is dat het vaak gaat om nieuwssites met regionale of lokale focus: ad.nl, destentor.nl, nhnieuws.nl, denhaagfm.nl, omroepflevoland.nl, dvhn.nl, etc.). Nieuwssites van de grotere nationale kranten scoren relatief veel lager in de aandacht die ze genereren.

Welke petities schuilen achter de pieken in de tijd?
Als we het aantal berichten per dag in de tijd weergeven ontstaat een vrij grillig beeld. We zien in de eerste zes maanden veel pieken elkaar dicht opvolgen, daarna zijn er minder en ook minder hoge pieken. Een relatief druk voorjaar en rustige herfst, zou je kunnen zeggen. We weten niet of in andere jaren een vergelijkbaar patroon is te zien. Een aantal van die pieken hebben nader bekeken om te achterhalen over welke petitie die piek ging.

A – 26 maart: Teeven Ongeschikt (tegen benoeming tot lid van de Raad van State) https://teevenongeschikt.petities.nl/)
B – 2 april: Laat Groningen niet zakken (https://petities.nl/petitions/laat-groningen-niet-zakken?locale=nl
C – 25 april: Huldiging Feyenoord op Zondag (https://petities.nl/petitions/huldiging-feyenoord-op-zondag-na-de-kampioenswedstrijd)
D – 18-19 mei: Laat Groningen niet zakken; Teeven Ongeschikt, alsook Tegen kunstgras Eredivisie (https://verbiedkunstgrasineredivisie.petities.nl)
E – 30-31 mei: Laat Groningen niet zakken; Stop onnodige plastic verpakkingen (http://www.petities.nl/petitions/stop-onnodige-plastic-verpakkingen-in-de-supermarkt/locale.nl)
F – 22-25 juni: Straf voor mensen die hun hond met warme dagen in de auto laten zitten (https://strafbijhondinhitte.petities.nl/); Steun het defensiepersoneel (https://petities.nl/petitions/steun-het-defensiepersoneel-en-het-thuisfront-in-actie?locale=nl
G – 7 – 10 juli: Diverse petities rondom de uitbreiding van vliegveld Lelystad; Voortbestaan Teuge (Veluwe) (https://voortbestaanteuge.petities.nl/); Alpha moet Blijven, dreigende uitzetting door IND (https://alphamoetblijven.petities.nl/)
H – 26 augustus: Nee tegen laagvliegende vliegtuigen boven de gemeente Ede en de Hoge Veluwe (https://petities.nl/petitions/nee-tegen-laagvliegende-vliegtuigen-over-de-gemeente-ede-en-de-hoge-veluwe?locale=nl#petitionnews; https://hogerbovendeveluwe.petities.nl/ van Jan de Hoop)
I – 9-18 oktober: Manifest Schuldvrij (https://manifestschuldvrij.petities.nl/)
J – 11-16 februari: Stop Gaswinning Waddenzee (https://stopgaswinningwaddenzee.petities.nl/)

Analysemogelijkheden tijdens data-challenge
Tijdens de data-challenge hebben we een omvangrijker dataset beschikbaar met alle online interacties die gaan over een petitie op petities.nl in de periode 2016-2018, mogelijk ook de jaren daaraan voorafgaand. Daarnaast beschikken we over een dataset met gegevens over alle petities gericht aan gemeenten (afkomstig uit de database van petities.nl) met daaraan gekoppeld het aantal auteurs en de online interacties die zij genereerden. In een toekomstig blog gaan we verder in op deze datasets en de analysemogelijkheden.

Gegevens van de Petities.nl database (datablog)

[Datablog]

Petities.nl is een groot succes. Per maand bezoeken ongeveer 2,7 miljoen (gemiddelde over 2018) internetgebruikers de website en wordt er gemiddeld bijna 150 duizend keer een petitie ondertekend. Op petities.nl kunnen Nederlandse burgers een petitie starten om een overheidsinstantie op te roepen iets te veranderen. Petities.nl stelt als partner van de data-challenge een recente dataset   >

Open raads- en stateninformatie (dataset)

[Datablog]

Aan de slag met de moties, notulen en voorstellen van 108 gemeenten en 5 provincies? Wat zijn de verbanden tussen petities en de agenda van de raad en Staten? Zijn petities het gevolg van petities of andersom? En wat zijn regionale verschillen. Met de Open Raads- en Stateninformatie API is het mogelijk om deze schat   >

Gemeentelijke gegevens over inwoners (dataset)

[Datablog]

Uiteenlopende overheidsorganisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens over inwoners. Deze gegevens stellen zij in geaggregeerde vorm in toenemende mate beschikbaar als open data (data.overheid.nl). Denk bijvoorbeeld aan gegevens over sociale zekerheid, zorggebruik, schulden, criminaliteit, stemgedrag, etc. Bij elkaar vormen ze een rijke basis om meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen wijken, dorpen en steden.   >

Wat maakt een online petitie effectief?

[Datablog]

Internet heeft de drempel om een petitie te starten verlaagd. Het aantal petities gericht tegen organisaties, zowel bedrijven als overheidsinstanties, is daardoor sterk gestegen in de afgelopen jaren. Onderzoek naar de effectiviteit van online petities laat echter zien dat maar een klein percentage van de online petities daadwerkelijk leidt tot de beoogde verandering (Yasseri, Hale   >