Waarom deze data-challenge?

[Nieuws]

Het zal niemand ontgaan zijn: de ‘dataficering’ van onze samenleving betekent dat er steeds meer data beschikbaar is voor hergebruik door overheden, bedrijven en onderzoekers. Bij elkaar vormen deze datasets een geweldige analytische ‘spiegel’ van het ‘denken en doen’ van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en politici. Met de Versterk de Petitie data-challenge gaan we in één dag proberen op verschillende manieren in die spiegel te kijken.

Weinig onderzoek, veel aandacht, veel data
In Nederland vindt relatief weinig onderzoek plaats naar de effectiviteit van online petities, ondanks dat het bredere vraagstuk rondom overheidsparticipatie, lokaal bestuur en eDemocratie wel op de politieke agenda staan. Daarbij komt dat Nederland al jaren een voorloper is op het maatschappelijk gebruik van online platforms en ook de overheid inmiddels sterk inzet op het beschikbaar stellen van haar rijke gegevensbronnen in de vorm van open data.

Op zoek naar inzicht
De combinatie van beperkt onderzoek, politieke aandacht en beschikbaarheid van rijke datasets stimuleerden ons om de data-challenge Versterk de Petitie te starten. De data-challenge is met name gericht op het vinden van beleidsrelevante inzichten om de effectiviteit van petitionarissen en online petitieplatformen te versterken, doormiddel van analyse en visualisatie. Het is dus geen app-wedstrijd of hackaton in de zin van een programmeeruitdaging sec. Natuurlijk waarderen we wel de technische complexiteit van de analyses en visualisaties.

Mix van expertises
We hopen tijdens de dag een zinvolle mix van expertises bij elkaar te brengen. Om op die manier vanuit verschillen perspectieven het vraagstuk te kunnen benaderen. Vanuit bestuurskundig, journalistiek, data-science, alsook sociaal-wetenschappelijk oogpunt. Alle perspectieven zijn relevant en bieden juist in combinatie naar verwachting de beste inzichten.

Zes stappen
Tijdens de dag stimuleren we de deelnemers om in kleine groepjes stap voor stap na te denken over een maatschappelijke probleem. We onderscheiden zes stappen:

1. Formuleer het probleem. Waar moet de analyse/visualisatie straks een antwoord op geven?
2. Formuleer een aantal hypotheses die je wilt gaan toetsen.
3. Ontwerp een haalbare analysemethode.
4. Identificeer en verzamel de benodigde data.
5. Maak de analyse/visualisatie.
6. Duidt de resultaten.

Terugblik op de data-challenge

[Nieuws]

Al vroeg in de ochtend verschijnen eerste nieuwsgierige blikken bij de inschrijfbalie. Heerlijke koffie in het vroege zonlicht. Veel enthousiasme over het doel, de data en het feit dat de data-challenge in het Design Lab van de Universiteit Twente plaatsvindt. De deelnemers hebben er zin in! Rond 9.30 trappen Tijs van de Broek (VU, voormalig   >

Wie zijn de juryleden?

[Nieuws]

Om de analyses, visualisaties en toepassingen die de data-challenge ‘Versterk de Petitie’ voorbrengt op waarde te kunnen schatten, hebben we een kundige jury weten samen te stellen waarmee zowel inzichten vanuit de overheid/politiek, data-science, en sociale-psychologie van maatschappelijk activisme kunnen worden ingebracht. Wij zijn heel trots op de diversiteit en kwaliteit die deze jury kan   >

R&D grant voor de winnaar

[Nieuws]

Met dank aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen we de prijswinnende analyse, visualisatie of toepassing belonen met een Research & Development grant ter waarde van € 2.500. De winnaar kan het geld naar eigen inzicht besteden zolang het maar aansluit bij de ‘geest’ van de data-challenge. Nog een reden dus om mee   >

Wie zijn de juryleden?

[Nieuws]

Om de analyses, visualisaties en toepassingen die de data-challenge Versterk de Petitie voorbrengt op waarde te kunnen schatten stellen we een kundige jury samen waarmee zowel inzichten vanuit het oogpunt van de overheid, data, en maatschappelijk activisme kunnen worden ingebracht. Op dit moment is de medewerking van drie juryleden toegezegd. Op dit moment is de   >