Terugblik op de data-challenge

[Nieuws]

Al vroeg in de ochtend verschijnen eerste nieuwsgierige blikken bij de inschrijfbalie. Heerlijke koffie in het vroege zonlicht. Veel enthousiasme over het doel, de data en het feit dat de data-challenge in het Design Lab van de Universiteit Twente plaatsvindt. De deelnemers hebben er zin in!

Rond 9.30 trappen Tijs van de Broek (VU, voormalig UT) en Arnout Ponsoen (DUiDT) inhoudelijk af met een theoretisch doorkijkje naar factoren die van invloed zijn op het succes van online petities, de prachtige datasets die vandaag beschikbaar zijn, alsook de analysemogelijkheden die deze bieden. De toehoorders zijn stil.  Zijn er nog vragen? Nee, alles lijkt duidelijk.

De aanwezigen keren terug naar de tafels met de laptops en de slimme beeldschermen, waar ze zich al voor de aftrap in groepjes hadden geïnstalleerd. Wifi-verbindingen worden gelegd en de eerste megabytes data vliegen al snel door de lucht. Op de slimme beeldschermen zijn de resultaten van hun brainstorms, python-experimenten, en draaitabellen en uitsplitsingen in Excel, zichtbaar.

De data-challenge trekt een heel diverse groep van jonge en vooral heel gedreven deelnemers. Sommigen met een net kapsel, rechte rug en smetteloos getailleerde blouse, anderen met wilde lokken, gekromde houding, en een koptelefoon op. Iedereen is op zijn of haar manier aan de slag met de data.

In de loop van de middag stijgt de temperatuur onder invloed van de verrassend warme temperaturen voor 12 oktober. Wederom een nieuw dagrecord, zo weet een van de deelnemers te melden.

De groepjes werken onverstoorbaar door, tot aan het signaal dat ze nog 15 minuten hebben. De vierkoppige juryleden hebben sommige hardwerkende deelnemers niet opgemerkt.

Na een korte toelichting op de aanstaande API voor het platform petities.nl door oprichter Reinder Rustema, pitchen de deelnemers op een geheel eigen wijze hun ideeën en inzichten waarbij de juryleden notities maken over wat ze vinden van de impact, creativiteit en complexiteit van de ideeën en analyses.

Ze horen een groepje voorstellen om een unieke registratie van petities te ontwikkelen als missing link om betere impactanalyses te kunnen maken. Een ander groepje onderzocht de mogelijkheden om de relatie te analyseren tussen de invloed van petities en de communicatieve keuzes van petitionarissen (gebruik van platforms, taal, en/of foto’s). Weer een ander groepje richtte de aandacht op het verkrijgen van meer inzicht in inhoudelijke clusters van ondertekenaars en ‘verbinders’ zodat nieuwe petitionarissen deze relevante ondertekenaars en petitionarissen vervolgens gericht zouden kunnen benaderen.

Na een kort beraad maakt de jury de winnaar bekend. Deze winnaar had de jury meer dan anderen overtuigd, met name op de potentiële impact. Zijn idee was om de missing link tussen datasets te ontwikkelen op basis van een artificial intelligence gefundeerde tekstanalyse van de petitie en overheidsinformatie, waaronder raadsinformatie. Op die manier kun je beter volgen en analyseren wat de impact van petities op het beleid is: wordt de petitie genoemd door raadsleden? Hoe wordt er over de petitie gesproken tijdens de raadsvergadering? Gebruikt een raadslid de petitie om zijn eigen agenda kracht bij te zetten? Maar ook: komt het onderwerp terug in beleidsnotities en op informatiekanalen van de gemeente?

Voor dit prijswinnende idee stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een R&D grant van € 2.500 ter beschikking. Binnenkort verschijnt op de website van het Expertisepunt Open Overheid een interview met de prijswinnaar.

Waarom deze data-challenge?

[Nieuws]

Het zal niemand ontgaan zijn: de ‘dataficering’ van onze samenleving betekent dat er steeds meer data beschikbaar is voor hergebruik door overheden, bedrijven en onderzoekers. Bij elkaar vormen deze datasets een geweldige analytische ‘spiegel’ van het ‘denken en doen’ van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en politici. Met de Versterk de Petitie data-challenge gaan we   >

Wie zijn de juryleden?

[Nieuws]

Om de analyses, visualisaties en toepassingen die de data-challenge ‘Versterk de Petitie’ voorbrengt op waarde te kunnen schatten, hebben we een kundige jury weten samen te stellen waarmee zowel inzichten vanuit de overheid/politiek, data-science, en sociale-psychologie van maatschappelijk activisme kunnen worden ingebracht. Wij zijn heel trots op de diversiteit en kwaliteit die deze jury kan   >

R&D grant voor de winnaar

[Nieuws]

Met dank aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen we de prijswinnende analyse, visualisatie of toepassing belonen met een Research & Development grant ter waarde van € 2.500. De winnaar kan het geld naar eigen inzicht besteden zolang het maar aansluit bij de ‘geest’ van de data-challenge. Nog een reden dus om mee   >

Wie zijn de juryleden?

[Nieuws]

Om de analyses, visualisaties en toepassingen die de data-challenge Versterk de Petitie voorbrengt op waarde te kunnen schatten stellen we een kundige jury samen waarmee zowel inzichten vanuit het oogpunt van de overheid, data, en maatschappelijk activisme kunnen worden ingebracht. Op dit moment is de medewerking van drie juryleden toegezegd. Op dit moment is de   >